Dosud nerealizované projekty

Seven Gaelic Baroque Pieces

Úprava: Michal Hromek

Čtyři ze Skotska a tři z Irska:

  Těchto sedm transkripcí čtyř skotských melodií zachycených původně ve formě loutnové tabulatury (The Balcarres MS, Edinburgh, cca 1700) a tří melodií irských připisovaných harfeníkovi Turloghu O’Carolanovi (1670-1738) bylo nahráno v Evangelickém kostele v Pusté Rybné v červenci 2005. Jakub Klár – flétna René Vácha – viola, housle Kateřina Doležalová – harfa Michal Hromek – kytara Daniel Mikolášek – bicí nástroje Záznam: Jan Holzner

Dvě irské balady

Úprava: Michal Hromek   Kateřina Doležalová – zpěv, harfa Jakub Klár – flétna René Vácha – viola, housle Michal Hromek – kytara Daniel Mikolášek – bicí nástroje Nahrávku ve studiu Smečky v roce 2006  zaznamenal Jan Holzner. 10) Variace na rudolfínské téma (Michal Hromek)   Jakub Klár – flétna, zobcová flétna René Vácha – viola d’amour Michal Hromek – kytara Daniel Mikolášek – zobcová flétna, bicí nástroje Nahrávku ve studiu Smečky v roce 2007  zaznamenal Jan Holzner.