Oslava založení Nadace dobré dílo sv. Karla Boromejského


Místo: Zimní refektář Strahovského kláštera Premonstrátů

Datum a čas: 19. 09. 2013, 16:00

Adresa: Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1 118 00,

Michal Hromek – kytara, Rudolf Měřinský – loutna